AAA - Animal Assistend Activities čili Aktivity se psem


Mezi AAA a AAT je velmi tenká hranice a často jedna oblast přechází do druhé. Je těžké říct kde končí hra a začíná cílená terapie a klient by to správně ani poznat neměl. Cílem AAA je zlepšení kvality života klienta, jeho vytržení z nudy běžného ústavního života, navrácení elánu a chuti do života, zlepšení klientovy komunikace s okolím, respektu k ostatním (i ke zvířatům), zlepšení paměti a podobně. 

Případné pozitivní efekty na zdraví v tomto případě považujeme za příjemný vedlejší účinek, který se může nebo nemusí dostavit a vzniká přirozeně. Zde platí poměrně jednoduché pravidlo - nejde-li o cílenou terapii, založenou na diagnóze, kterou vede terapeut za účelem podpory léčení, jsou to vždy "jen" aktivity. To "jen" je v úvozovkách, protože i při aktivitách dosahujeme výborných výsledků, byť "jen" na poli klientovy interakce s okolím. I aktivity ale mají svůj řád, jsou specifikovány cíle a hodnoceno jejich plnění.

AAA může mít formu pasivní či aktivní.
Pasivní formou je např. umístění akvária, či terária ve společenské místnosti. Role zvířete je pasivní, ale svou přítomností přináší pozitivní efekt.
Aktivní formy se dále dělí na rezidentní (stálé) - zvíře žije v ústavu, kde se o něj stará personál nebo klienti. Pro psy je méně vhodný – není jeden pán, nedostatek odpočinku může vyvolat problémové chování. Vhodnější pro kočky, křečky, králíčky atd. A na návštěvní - tato forma je personálem vítanější, odpadá starost o zvíře. Zvíře přichází se svým pánem vždy ve stejný den a hodinu. Předpokladem zde je dobrá spolupráce s personálem.