AAE - Animal Assisted Education – výuka s přispěním zvířatZde se canisterapie dělí na formu osvětovou, kde pracujeme s běžnou populací studentů, často také s veřejností obecně. Jedná se o formu přednášek, besed, veřejných prezentací, ukázek výcviku a podobně.

Druhou možností je začlenění canisterapie do speciální pedagogiky, kde pracujeme se zdravotně postiženými studenty nebo studenty se specifickými poruchami učení. U těchto forem se jedná o zcela cílenou výuku, při které pes pracuje jako prostředník nebo motivuje ke spolupráci a aktivitám, které těmto studentům dělají potíže. Např. žáci s problémy se čtením překonávají bariéru tím, že "čtou pejskovi", který je nehodnotí.

Největší výhodou psa v tomto oboru je jeho využití jako motivace – lze s ním např. motivovat děti, které odmítají výuku, nebo některé její části. Lze ho použít k rozvoji jejich koncentrace a paměti. Tvoří svým způsobem páku pro pedagogy ( když budeš zlobit půjde pes pryč, když to uděláš můžeš si vzít pejska k sobě).